Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Цени и ценообразуване на рекламата в интернет


Използвана литература1. Класова, Св. “Цените – теория и практика”,изд.”Сиела”,С,2001,с223

2. Хаджийски, Ив., “Бит и душевност на нашия народ”, УИ “Св.Климент Охридски”,С,1995,с. 24

3. Пехливанов, В., “Основи на цените и ценообразуването”, УНСС,С,1990,с.17.

4. Мичева, Е., “Пазари, цени, маркетинг”, УИ “Стопанство”,С,1995, с.29.

5. Котлър, Ф. “Котлър за маркетинга”, “Класика и стил”,С,2000;

6. Котлър, Ф., “Управление на маркетинга”, изд. Графема, С,1996,с. 73

7. Internet
Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала