Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Цени и ценообразуване на рекламата в интернет


Предизвикателствата пред ценовото позициониране в началото на третото хилядолетие произтичат от:

  1. преходът у нас и в бившите социалистически страни от командно управлявана към пазарна икономика. В първите десет години на прехода бе преодоляно объркването, предизвикано от смяната на централизираното с фирмено ценообразуване, обусловено от пазарната конюнктура. Като отчитат предимствата на свободното ценообразуване, днес фирмите се стремят да използват цените като силен инструмент за постигане на маркетинговите си цели.

  2. засилване ролята на потребителя и неговата оценка при взимането на маркетингови управленски , в т. ч. и ценови решения.

Развитието на маркетинга преминава през различни форми на пазарна ориентация, съпроводени с приоритетно използване на производството, качеството и техническото равнище на продукта, усилията по пласмента или максимално задоволяване потребностите на избран целеви пазар. Адаптирането на бизнеса към пазара чрез всяка от тях е залегнало в обособяване на отделните маркетингови ери, свързвани с понятието концепции в маркетинга. Могат да се разграничат производствена, продуктова, търговска, маркетингова и концепция за социално етичен маркетинг, които в известна степен се появяват една след друга в индустриално напредналите държави.

След 90 те години и до днес страните от Западна Европа и Япония, провокирани от икономически, технологични, политически, екологични и други фактори, все повече се ориентират към маркетинговата и концепцията на социално етичния маркетинг.

Създаването на напълно свободен пазар, наличието на конкуренция, дерегулирането на повечето цени от държавата, усъвършенстването на законовите нормативни постановки и други мероприятия обръщат с лице към тези концепции и фирмите от България и другите страни от Източна Европа.

В тази връзка в началото на третото хилядолетие се наблюдава подчертан интерес към потребителското поведение, неговото анализиране и изследване с цел разработване на маркетингови стратегии, съответстващи в най-голяма степен на потребителските желания и оценки.


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала