Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Цени и ценообразуване на рекламата в интернет


В съответствие с изложените предпоставки, предопределящи предизвикателствата пред ценовото позициониране, последните могат да се разгледат в следните аспекти:

  1. превръщане на ценообразуването от хаотичен в комплексен стратегически процес;

  2. поставяне на акцент върху психологическото ценообразуване;

  3. все по-активно използване на пазарните методи на ценообразуване;

От изложеното в предходния текст става ясно, че ценообразуването не е еднократен, случаен и безболезнен за бизнеса акт. В административното ценообразуване фирмите не носеха особена отговорност за цените, тъй като те бяха спускани от държавата или определяни по установени от нея правила. В първите десет години на прехода, макар и освободени за болшинството продукти, цените се формираха по-скоро интуитивно. Те обслужваха текущи цели за оцеляване или временно проспериране на фирмите. Подходът към ценообразуването не отчиташе многоликата природа на пазарните цени, необходимостта от обединяване на ценовите действия в обща концепция под формата на ценова програма.Ефективното фирмено ценообразуване се осъществява като комплексен стратегически процес. То е комплекс, защото е система от взаимосвързани и обусловени ценови решения. Комплексът е стратегически, защото обхваща последователни и интегрирани ценови действия за един по-дълъг период. Тези действия представляват стратегии, когато са насочени към реализиране предимно на дългосрочни цели на фирмата. Когато тези действия са с оперативен характер при решаване на текущи ценови цели, те имат характеристиката на тактики. Ценообразуването е и процес, т.е. поредица от съгласувани и обосновани стъпки в областта на цените. Подходът към ценообразуването като към комплексен стратегически процес е предпоставка за изработване на единна ценова програма.

Причинните връзки, логиката, обусловеността и съподчинеността в ценовата система, които трябва да се взимат под внимание при ценообразуването, затрудняват разработването на универсален модел за определяне на цената. Независимо от условностите, могат да се изброят няколко основни етапи, които ще улеснят управляващите в процеса на определяне цената на новите продукти. Последователността е следната:

а) оценка на основните ценообразуващи фактори и формулиране на ценовата цел.


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала