Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Цени и ценообразуване на рекламата в интернет


Сред множеството ценообразуващи фактори се открояват три групи, които съответстват на трите основни критерий на фирменото ценообразуване - потребители и търсене (респ. пазар), разходи и конкуренция. Не е достатъчно отчитането на единствен фактор в процеса на ценообразуване. Напротив, необходимо е комплексно отчитане на влиянието на повече фактори върху решението за цена.

Да предположим, че фирма за производство на хартия изработва проект за нов вид опаковъчна хартия. За да образува цената, тя се ръководи приоритетно от потребителската оценка. Маркетинговото проучване всред потребителите показва, че те са готови да платят цена, при която производителят ще получи 5,00 лв. за квадратен метър. При по-подробен анализ на останалите фактори, се оказва, че такова равнище на цена крие рискове за финансите на фирмата. Разходите й възлизат на 5,80 лв.; средните цени на производител на конкурентните хартии с подобно качество са в порядъка на 4,60-4,80лв.; коефициентът на ценова еластичност на търсенето е 1,5, което показва доста висока зависимост на продажбите от цената. Независимо, че при предварителното проучване потенциалните клиенти са предложили цена на едро - 5,00лв. за квадратен метър, при сравнение с цените на подобни хартии, те биха пренасочили вниманието си към тях.

След оценка на съвкупността от фактори се извежда ценовата цел. Тъй като фирмата е със силна маркетингова ориентация към потребителя, тя си поставя за цел да удовлетвори потребителското желание за цена на новата опаковъчна хартия. Осъществяването на тази цел изисква прилагането на стратегия, която да отстрани негативното влияние на изброените фактори.

б) избор на ценова стратегия.

В случая добре би работила стратегия на базово ценообразуване. При нея с манипулира с цени, които едва покриват разходите без включване на някаква печалба. Тъй като новият продукт е в етап на проектиране са възможни следните стъпки :

§ промяна в разходите, най-вече материалните, в посока на снижението им чрез заменки с по-евтини субстанции;

§ включване в продуктовия асортимент на печеливши позиции, които да компенсират липсата на печалба в цената на новата опаковъчна хартия;

в) извеждане на ключовите фактори за избор на ценообразуващ метод, избор на такъв и изчисляване на очакваната цена.


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала