Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Ценни книжа и фондови борси  1. ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА.


1. Място, функция и роля на пазара на ценни книжа.


Основно място и официален пазар на ценни книжа се явяват фондовите борси. Обективната необходимост от тяхната поява е продиктувана от нуждите на фирмите за получаване на финансови средства необходими за развитието им и нарастване на органичния строеж на капитала.

Откакто съществува, борсата винаги е била барометър за просперитета и културата на всяка една епоха или район на света.

По принцип, терминът борса има доста широк обхват. Определения има както в чужбина, така и в българската правна традиция, например:

Борсата е институт, който има за цел да уреди едно редовно, повтарящо се в къси периоди от време, събиране на търговци на едно определено място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са на лице”.В българската действителност мястото на фондовата борса във функционирането на инвестиционния пазар е определено като “организирано тържище на ценни книжа”. Борсата всъщност е структура, която създадена или не от частни лица, е предназначена да направи възможен и да поддържа съществуването на пазара на ценни книжа и доверието на инвеститорите в този пазар. Исторически пазарът на ценни книжа е може би първият наистина и по естеството си концентриран пазар на икономически блага, създаден от заинтересованите от съществуването му професионалисти и поддържан от тях на принципа на монополизирането чрез ограничаване на достъпа на нови професионалисти до него.

Що се отнася до фондовите борси, нередовната търговия и ограниченията във времето са крайно неефективни за постигане на добра ликвидност. За разлика от продажбата на редки предмети, при операциите с ценни книжа, факторът време играе доминираща роля. Продавачите или купувачите на ценни книжа желаят да сключат сделката незабавно, за която са взели решение и не могат да чакат с месеци или години за това. За тях непрекъснатата търговия, такава, каквато се практикува на информатизираните борси, е идеалната форма на търговия. По този начин борсата успява до най-голяма степен да разреши един от главните проблеми на пазарната икономика, а именно-да разпределя капитала между различните отрасли на икономиката по най-бързия и най-ефективния начин, при това на цени, съответстващи на пазарната конюнктура.

Фондовите борси следват процес на развитие, продължаващ векове сред скромното начало на местно равнище. Очаквания завършек на тази еволюция - електронната борса, оперираща 24 часа в денонощието, с директен достъп до нея от цял свят - все още не е напълно достигнато. Тенденциите за момента са на една обща борса за всяка валутна зона, с определен висок обем на транзакциите. От тук нататък, в далечно бъдеще е възможно да се очаква, че ценните книги на всички компании ще се търгуват на една единствена световна борса.


Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала