Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БЕЗРИСКОВИТЕ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ФИКСИРАН ДОХОД


ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БЕЗРИСКОВИТЕ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ФИКСИРАН ДОХОД.

ДИСКОНТИРАНЕ И СЕГАШНА СТОЙНОСТ. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ. КАПИТАЛОВО-СИГУРНИ АКТИВИ. КОНСТАНТЕН ФАКТОР НА ДИСКОНТИРАНЕ И ДОХОДНОСТ ДО ПАДЕЖА. ДОХОДНОСТ И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ. РЕАЛНИ И НОМИНАЛНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ.

  1. ДИСКОНТИРАНЕ И СЕГАШНА СТОЙНОСТ:

Ако се вложи 1 лев в инвестиционен фонд или влог на банка, този лев ще нараства. Ако 1 лев е инвестиран при лихвен процент r, след t периода неговата стойност ще нарасне на: 1(1+ r)t. Ако някаква сума V0 е инвестирана за периода t ,при лихвен процент r, тя ще нарастне на:

V0 - стойността на първоначалната сума към момент 0

Vt - стойността на на инвестираната сума след t периода

r - изплащаната лихва за даден период

Следователно сегашната стойност (V0 ) на финансовия контракт на сума Vt , която ще бъде изплатена след период t, е:

V0 е сумата, която ние бихме платили сега, срещу обещанието да получим след време Vt при лихвен процент за периода r. С делението на бъдещата сума на едно плюс лихвения процент се намира сегашната стойност, а процесът се нарича дисконтиране (discounting).

По същия начин може да бъде оценен и поток от плащания. Ако имаме поток от плащания, при който всеки период се изплащат Dt лева, където t = 1,………,T. Сегашната стойност на този поток от плащания е сумата на дисконтираните плащания:В много случаи е удобно да разглеждаме 1/(1+ r) като интегрален член. Затова полагаме: F=1/(1+ r). F се нарича дисконтен фактор (discount factor). Той представлява цената (сегашната стойност) на 1 лев, който ще бъде изплатен след един период. 1+ r = 1/ F се определя като лихвен фактор (interest factor) или брутна норма на лихвата (gross rate of interest).


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала