Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Ценообразуване по разходно-калкулативния метод и метода на преките разходи


Ценообразуване по разходно-калкулативния метод и метода на преките разходи

1. Разходно-калкулативен метод- ценообразуването се извършва въз основа на схема на калкулация заложена в закона за счетоводството, чрез която се определя себестойността на продукта. Над тази себестойност се добавя печалба която в условията на пазарна икономика може да не е предварително регламентирана (има продукти за които тя е предварително регламентирана, Р=S + печалба.

2. Ценообразуване по метода на преките (променливи) разходи- целта е да определим минималната възможна цена, която да ни позволи покриване на преките разходи, а покриването на непреките разходи ги отлагаме за по-късен етап. Този подход на ценообразуване се прилага от предприятия, които се борят за своите оцелявания или се стремят към по-голям пазарен дял. Започва се с определяне на евентуална прогнозна цена в няколко варианта, след което избираме най-удачния от тях.

Пример: определете минималната цена на металорежеща машина която трябва да предложим на пазара на съседна страна при следните изходни данни:

показатели

варианти (прогнозна цена)

1

2

3

4

1

прогнозни разходи

28 000

26 000

24 000

22 000

2

променливи разходи за единица

137 000

13 350

13 200

19 050

3

маржинална печалба

14 300

12 600

10 800

8 950

4

очакван обем продажби

15

20

25

28

5

обща маржинална печалба, лв.

214 500

253 000

270 000

250 000

6

постоянни разходи, лв.

95 000

95 000

95 000

95 000

7

чиста печалба, лв.

119 500

158 000

175 000

155 600

8

рентабилност, %

28,5

48,6

23,6

25,26

Ако търсим възвръщане на инвестициите в кратък срок избираме 3-ти вариант, а ако търсим дългосрочно възвръщане- 2-ри вариант.

Ценообразуване по метода на пълните разходи

При този метод върху разходите за единица продукция се начислява надбавка в която се включват някои разходи, печалба и други. Основната формула по която се определя цената е:, където М е надбавката. В знаменателя е себестойността, а в числителя е надбавката. В зависимост от това как се определят разходите и надбавката съществуват следните възможности:

а) разходите като елемент на цената (VC+FC/Q) могат да се определят по следните методи:

- метод на средните разходи- общите разходи се разделят на обема на произведено количество. Това е най-неточния метод за определяне на разходите, защото се използват данни от минали години;

- метод на стандартните разходи- определя се въз основа на норматива за отделните видове производство, при натоварване на производствените мощности на около 80%;


Материала е изпратен от: ANKA KARAMUSALOVA
Изтегли материала