Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Банки и кредит. Застрахователно дело

Централна банка 1


Централна банка

Първата национална банка се появява през 17век в Швеция, след това в Англия. В България нац.банка се създава след освобождението.

Функции на ЦБ: 1)Емисионна класическа и нетрадиционна емисия; 2)Съхраняване и управление на м/ународния резерв (злато, чуждестранна валута, международно признат резервен актив); Специални права за тираж всяка страна след включване в МВФ внася вноски и с/у тях получава правото да тиражира различни валути. Стойността на тези операции за тираж се опр.като средна претеглена.; М/ународен валутен резерв търговски и ценни книжа, издадени или гарантирани от др.държава.; 3)Установяване на централен валутен курс (фиксинг); 4) Официален депозитор и касиер на държавата; 5)Кредитор на държавата и кредитор от последна инстанция; 6)Поддържане на текущата платежоспособност и ликжидност на ТБ; 7)Надзорна ф-я ЦБ осъществява надзор над дейността на ТБ; 8)Поддържане покупателната сила на нац.парична единица; 9)Посредничество при уреждане на финансово-кредитните отношения на държавата с чужбина; 10)Изграждане и поддържане на нац.платежен механизъм; 11)Съставяне на платежен баланс; 12)Съхранително-депозитна ф-я; 13)Издава и управлява ценни книжа гарантирани от държавата


В.16 Организация и управление на ЦБ

В България Цб не изпълнява само функции 4,5,6. Управленската структура на БНБ през 90-те години е: 1)Управителен съвет управител, подуправител, директори, ръководители на направления. Управителя и подуправителя се избират от Народното събрание и имат 5 годишен мандат. Другите се назначават от президента; 2)Пленарен съвет това е управителния съвет + 6 лица, изтъкнати специалисти с мандат 3 години; 3)Управител цялото оперативно управление представя БНБ в страната и чужбина.


Материала е изпратен от: Искрен Илийчев
Изтегли материала