Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Чуждестранни инвестиции и поведението на международните компании


Чуждестранни инвестиции и поведението на международните компании


Анализът на инвестирането на капитал като феномен се основава на индустриалната икономика, на теорията за международна търговия, както и на реални икономически променливи. Когато обаче преките чуждестранни инвестиции се интерпретират в светлината на теоретичния анализ на платежните баланси, те се отразяват във финансовата сметка. Ето защо анализът на чуждестранните инвестиции следва този на платежния баланс, независимо от факта че международният инвестиционен процес се отнася също към еволюцията на международния капиталов пазар.


1 .Същност на инвестициите


Инвестицията е създаване или придобиване на стоки за производство или оборудване. Терминът се отнася в по-голяма степен към основния капитал, но той се разширява и до области от нематериален характер. (Не трябва да се смесват инвестиция и пласмент.) Инвестицията е икономическа операция, изразяваща се в създаването на нови елементи на основен капитал. На практика обаче купуването на материални ценности от дадено предприятие би могло да има различни цели, което позволява да се разграничат три категории физически инвестиции, а именно:


за разширение или за нарастване на производствените възможности;


за повишаване на производителността на труда;


за подмяна на производствени фондове.


Общите инвестиции формират брутната инвестиция, която намира израз в статистиката като брутно формиране на основен (фиксиран) капитал.2. Интернационализация на производството


Интернационализация на производството означава преместване на процеса на производство извън границите на националната икономика. В първоначален смисъл и съгласно теориите на икономистите–класици производствените системи са независими системи, преди да се появи интерес или необходимост от участие в международните плащания. На съвременния етап на развитие на международните икономически отношения се смята, че производствената система има световен характер.


Това стои в основата на различията във възгледите на икономистите, от либералната школа и на привържениците на ортодоксалните икономически теории. Първите говорят за международна специализация на производството, а вторите - за международно разделение на труда.


Материала е изпратен от: Марийка Георгиева
Изтегли материала