stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-23 10:11:28 [path_image] => /ufiles/2/147/153275/danychen-kontrol-vyrhu-danyka-za-oblagane-dohodite-na-fizicheskite-lica-1.png [article_excerpt] => Югозападен университет “Неофит Рилски” Икономически факултет Курсов проект _Тема: _Данъчен контрол върху данъка за облагане доходите на физическите лица Благоевград Увод През 1998г. облагането на доходите на физическите лица беше уредено със ЗОДФЛ. Законът претърпя едно изменение и допълнение, обнар [meta_keywords] => гозападен,университет,неофит,рилски,икономически,факултет,курсов,проект,тема,данъчен [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153275 [title] => Данъчен контрол върху данъка за облагане доходите на физическите лица [article_page] => 1 [article_html] =>

Югозападен университет “Неофит Рилски”

Икономически факултет

Курсов проект

Тема: Данъчен контрол върху данъка за облагане доходите на физическите лица


Благоевград


Увод

През 1998г. облагането на доходите на физическите лица беше уредено със ЗОДФЛ. Законът претърпя едно изменение и допълнение, обнародвано в ДВ бр. 71/98г. То беше продиктувано от Решение №6 на Конституционния съд от 19.03.1998г., с което общинските съвети да определят конкретните размери на окончателния годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал.1, т.3, 4, 5, 6 и 7 от закона.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 27 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153275/danychen-kontrol-vyrhu-danyka-za-oblagane-dohodite-na-fizicheskite-lica-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153275/danychen-kontrol-vyrhu-danyka-za-oblagane-dohodite-na-fizicheskite-lica-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Георгиева [user_id] => 12040 )