stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-25 10:12:01 [path_image] => /ufiles/2/147/153385/danychna-sistema-i-danychna-politika-1.png [article_excerpt] => ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА * Данъчна система – елемент от финансовата система и в частност приходната система, като се състои от: * Прилаганите данъци, в това число техните елементи * Организацията на данъчното облагане, а именно начините на облагане, начините на събиране на данъците, отчита [meta_keywords] => данъчна,система,данъчна,политика,данъчна,система,елемент,финансовата,система,частност [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153385 [title] => Данъчна система и данъчна политика [article_page] => 1 [article_html] =>

ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 1. Данъчна система – елемент от финансовата система и в частност приходната система, като се състои от:

  1. Прилаганите данъци, в това число техните елементи

  2. Организацията на данъчното облагане, а именно начините на облагане, начините на събиране на данъците, отчитане и контрол

  3. Данъчна администрация. Тя бива:

   1. Според броя на прилаганите данъци: монистична и плуралистична. Автор на идеята за прилагане на един единствен данък е Ричард Глойс през 14 век, а също така физиократите. Имало е неуспешни опити за въвеждането и от например Хенрих ІІІ, но разточителната военна политика довела до въвеждането и на други данъци

   2. Според видовете данъци, които преобладават – подоходна и потребителска. Подоходната данъчна система е данъчна система, в която имат основна тежест данъците върху личните и корпоративните доходи. Потребителската е тази, в която основна тежест имат данъците върху разходите (оборотни данъци).

   3. Според начина на възникване на данъците – историческа и рационална. При историческата отделните данъци възникват спонтанно, обикновено с цел финансиране на конкретни разходи.определя се още като хаос от данъци, тъй като действието на всеки един данък не е съобразено с с останалите и не се държи сметка за общата данъчна тежест. Рационалната е тази, при която действието на отделните данъци е съгласувано предвид реализирането на поставяните финансови цели и задачи. На тази данъчна система от Кейнсиянски позиции се гледа като на съзнателно изграден и целенасочен регулатор на икономиката. При съвременните плуралистично-рационални данъчни системи мястото и ролята на отделните данъци е различно. От тази гледна точка данъците се разграничават на данъци център и второспетенни данъци, като критериите за разграничаване могат да бъдат, както предвид фискалното им значение, така и предвид възможностите за социално-икономическо въздействие.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153385/danychna-sistema-i-danychna-politika-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153385/danychna-sistema-i-danychna-politika-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Димитрова [user_id] => 4427 )