Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Данъчна система и данъчна политика


Класификация на данъците

  1. Според честотата на събирането им и начина на възникване: редовни и извънредни. Извънредните се прилагат при така наречените форсмажорни обстоятелства. Примери: данък върху военно-временни печалби, данъчна амнистия

  2. Според бюджетното звено, където се събират – държавни, данъци акумулирани в бюждетите на съставите на федерацията (щатни, кантониелни), местни/общински, разпределяеми данъци (разпределят се в определено съответствие между няколко звена)

  3. Според начина на събиране на данъците – обложни, безобложни, патентни, данъци одържани при източника, данъци събирани чрез бандероли и прочие

  4. Според обекта на облагане – данъци върху личността, имуществени данъци, данък върху определена стопанска дейност (патентни данъци), оборотни данъци (върху потреблението и разходите), подоходни данъци (от началото на 20 век се налагат)

  5. В зависимост от това дали се облага имуществото като предпоставка за реализиране на доход, както и самия доход при неговото реализиране или се облага дохода при неговото изразходване – преки и косвени. При преките данъци данъчният субект е носител на данъчната тежест, тоест по-трудно се прехвърлят. Докато при косвените данъци част или целият данък се прехвърля на друго лице.

Преки – подоходни косвени – оборотни (ДДС, мита, акцизи)

имуществени


Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала