Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Данъчна система и данъчна политика


Косвените данъци имат следните предимства:

По-поносими са, защото се включват на малки части в цената на стоките

 • По-рентабилни са, по-лесно се обхващат обектите с тях

 • По-лесно и ефекасно се контролират

 • Недостатък е, че те са регресивно действащи спрямо дохода, тоест понасят се по-трудно от по-ниско доходните групи, тъй като потребителските разходи при тях са по-голяма част от дохода

  1. Данъчна политика – част от фискалната политика. Тя е свързана със съвкупност от мероприятия относно данъчното облагане за решаването на определени фискални, икономически, социални и други цели и задачи. Данъчната политика решава три основни въпроса:

   1. За броя и видовете прилагани данъци

   2. За техните конкретни елементи

   3. За данъчната тежест (данъчно бреме)

  Данъчната политика освен фискални цели решава конкретни социални и икономически цели, тоест тя е функционална. По отношение на данъчното бреме съществува покачваща се тенденция през последните столетия, например лимит на държавата да разпределя максимум 1/10 от създаденото от частното стопанство (А. Смит) достига до 30% към края на 19 век и се доближава до 50% от БВП след Втората Световна Война. Причини са засилване намесата на държавата в социалния и икономическия живот и Кейнсиянските идеи. Във връзка с неолибералния икономически подход стремежа към края на 20 век и началото на 21 век е към намаляване на данъчната тежест (отношението на данъчни приходи към БВП). Израз на тази идея е така наречената крива на Лафер.

  Данъчния размер/тежест = данъчните приходи/БВП = приблизително 1/3 или 40% от БВП


  Материала е изпратен от: Мария Димитрова
  Изтегли материала