Пон, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА


ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА


ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА Е ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА и е възникнала исторически и е утвърдена законодателно като система от данъци,тяхната организация и органите,и институциите които приемат законите и организират събирането на данъците, и извършват контрол по събирането им. Данъчните системи биват:

-монистични,монистичната система се изразява в прилагането на един единствен данък. Предимствата и са голяма прегледност във взаимоотношенията с данъкоплатците,по лесно се управляват единственият данък от множеството и се създават условия за по справедливо облагане. Идеята за прилагането на тази система се прилага в наши дни за все общ страничен данък за разходите

-Плуралистична данъчна система е тази при която се прилага съвкупност от повече от един вид данъци които се прилагат съгласувано. Броят на данъците и данъчното бреме не се намират в пропорционална зависимост. С по малак брои данъци може да се изземва по-голяма част от брутния вътрешен продукт и от доходите на субектите и индивидите и обратното.

-Историческата система е възникнала и се е утвърждавала като данъците са се наслагване към съществуващите и по този начин са формулирали историческата данъчна система.

- Рационалната данъчна система е тази при която действието на отделните видове данъци и на всички заедно е съгласувано и подчинено на реализирането на поставените цели и задачи от Държавата.

Данъчната система на страната ни се ракто като се намаляват различията й и хармонизирането й с данъчните системите на другите държави. Данъчната система трябва да се отличава с административна простота което означава да се прилага лесно и да е относително евтина. Тя трябва да бъде гъвкава да реагира бързо в промените в икономиката,тя трябва да е политически отговорна и справедлива и да бъде икономически ефективна.

Данъчната политика е съвкупност от мерки и мероприятия в областта на данъчното облагане които държавата прилага за решаване на:определени,фискални,социално политически, и други цели и задачи. Данъчната политика е насочена към поддържане на висок икономически растеж осигуряване на необходимите бюджетни ресурси. Провеждане на структурни реформи в страната,и др. Реализирането на данъчната политика може да


Материала е изпратен от: Сабина
Изтегли материала