Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данъчно производство и данъчна администрация.Съдържание


Данъчно производство и данъчна администрация – съдържание.

Т.19.1. Данъчно осигурителен кодекс – обща характеристика.

Т.19.2. Данъчна администрация – национална агенция по приходите (НАП) – функции, задачи, структура.

Т.19.3. Данъчно производство – съдържание и данъчен контрол – основни форми; данъчни проверки и данъчни ревизии.

обект на данъчно установеното производство – това са всички публични взимания (за данъци , мита , такси , задължителни осигурителни вноски , отнети вещи в полза на държавата и други задължения ) ;

субекти на данъчното производство – всички физически и юридически лица с нестопанска цел , неперсонифицирани дружества и всичко определено в данъчните закони ;

задължения на данъчно задължени лица – да се регистрира в това число вписване в регистрите , данъчен номер и данъчен адрес ; – да декларира обстоятелства ; – да предостави всички счетоводни книги и документи ; – да осигури място за извършване на ревизия ;

данъчни права – да обжалва ; – да получава уважение ; – да не се разпространява информация за дейността му ; – да бъде информиран ; – да получава безплатна данъчна декларация ;

данъчно производство – издаване , обжалване и използване на актове на данъчната администрация

Данъчното производство разглежда две действия : – Данъчна проверка – Извършва се без писменно възложение; – Данъчна ревизия – Възлага се с акт за възлагане от данъчната администрация .

Органите на данъчната администрация са : 1) главен данъчен директор ; 2) регионален данъчен директор ; 3) териториален данъчен директор ; 4) началници отдели ; 5) данъчни инспектори

Данъчната ревизия се възлага от териториалния , регионалния и главния данъчен директор (масово се възлага от териториалния данъчен директор) . Този акт за възлагането на ревизията не може да се обжалва . В него се посочват ревизиращия , ревизиравото лице , срок за извършване на ревизията и други . Срока на ревизията е до три месеца . При проверката се използват достатъчни , надеждни и ясни доказателства , допринасящи за изясняване на данъчно задължене . Данъчната ревизия приключва задължително с данъчно ревизионен акт . В него се определят , изменят или прехвърлят данъчни задължения и се въстановяват надвнесени суми .

НАП В Република България, Министерството на финансите е отговорно за финансовото ръководство и политика на държавата. Неговата основна задача е да поддържа прозрачна фискална, финансова и бюджетна политика, съгласно правителствената стратегия за присъединяване към Европейския съюз. От 1 януари 2006 г. НАП започва реално да функционира, като обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски. Внедрена е българската информационна система за обмен на информация по ДДС с държавите от Европейския съюз – VIES.
Материала е изпратен от: Ивет Цветанова
Изтегли материала