Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данъкоподобни методи, квази данъчни методи


ДАНЪКОПОДОБНИ МЕТОДИ/КВАЗИДАНЪЧНИ МЕТОДИ 1. Обща характеристика – към тази група методи отнасяме определени плащания към държавния и общинския бюджет, имащи прилики с данъците, но различаващи се от тях по мотивите и характера на облагането и по размера и начина на правене на вноските. Към тях отнасяме:

  1. Плащания свързани с регистрирането, отчитането и контролиането на движението на имущества и доходи – движение необхванато от данъците

  2. Определени плащания, налагани в резултат на нарушаване на правните норми или забавяне внасянето на дръжавни вземания.

По-конкретно данъкоподобните методи са следните:

 • Такси

 • Патенти (патентни данъци)

 • Лихви

 • Глоби

 • Конфискации

 • Други прилагани предимно в миналото – приноси, самооблагане, реквизиции и така на татък

 1. Такси, патенти и други данъкоподобни методи

  1. Такси – цена на услугите или операциите извършени от държавни и общински органи в полза на физическо или юридическо лице. При таксите основополагащ принцип е принципът на ползата, който се прилага при тези публични блага, които имат смесен характер. При плащането на таксата, целта е да се покрият разходите на институцията, извършваща услугата или операцията. Тенденцията е постъпленията от таксите да бъдат в полза на собствения бюджет на институцията, извършила услугата. Прилики с данъците:

   1. Осигуряват бюджетни постъпления

   2. Цени на публичните услуги са


Материала е изпратен от: Симеон Николов
Изтегли материала