Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данъкоподобни методи, квази данъчни методи


При част от таксите може да се говори за силен елемент на задължителност, както при данъците и санкциониране по общия ред на закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Специфики между данъците и таксите:

 • При таксите може да се говори за известна доброволност, доколкото инициативата за извършването на услугата е от страна на лицето-ползвател

 • При таксите може да се говори за директна възмездност при заплащането им, тоест получава се конкретна услуга (операция) срещу платената такса

 • Постъпленията от такси най-често служат за точно определени цели и извършване на определени разходи

 • При таксите може да се говори за по-голяма ефективност от действията на държавния или общинския орган, защото платеца на таксата е пряко заинтересован от качеството на услугата (но голяма част от държавните услуги са монополни)

Видове такси:

 • Според начина на определяне на техния размер

  • Прости – в абсолютна сума

  • Пропорционални – в процент спрямо определена основа, съответстваща на ползата от услугата

  • Прогресивна – прогресивно нарастващ размер на дадена основа, съответстваща на ползата, например такса за разрешително за продажба на алкохол и цигари на територията на общината – плаща се според категорията на обекта

 • Според бюджетното звено, в което постъпват таксите:

  • Държавни такси, които се налатаг по силата на закона за държавните такси (ЗДТ). В него се регламентират общите случаи за налагане на държавни такси и случаите на освобождаване. Съгласно закона самите размери на таксите се определят с тарифи, удобрени от министерския съвет. Отнасяме и венетните такси, въведени със специална наретба от 2004г.


Материала е изпратен от: Симеон Николов
Изтегли материала