Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данъкоподобни методи, квази данъчни методи


Местни такси – регламентирани в закона за местните данъи и такси (ЗМДТ). Техните размери се определят от общинските съвети въз основа на план сметка за разходите за съответната дейност. Такива са: такса за битови отпадъци (плаща се данък върху недвижимия имот), такса за ползване на тротоари, улични платна, площади, пазари, панаири, тържища и прочие (според населеното място, време , място, площ), такса за ползване на детски ясли, градини, социални домове и прочие – общински социални услуги, туристическа такса (от лицата предоставящи услуги по настаняване), такса за кариерни услуги (добив на кариерни материали без концесиите), такса за притежаването на куче, такса за гробни места, такси за административни услуги (свързани с услуги по гражданското състояние и различни разрешителни, например за продажба на алкохол и тютюневи изделия в рамките на населеното място), такси за технически услуги (във връзка с услуги свързни със строителството, архитектурата, кадастъра и благоустройството в рамките на населените места), други местни данъци и такси

Патенти – приличат на данъците по това, че чрез тях се цели да се обхванат определени доходи и отбороти, но се различават от данъците по следното:

  1. Плащат се в началото на периода, за който се отнасят и по този начин имат характер на разрешително за упражняване на съответната дейност

  2. Размерът им зависи не от величината на дохода (печалбата), а се вземат предвид външни белези на дейността - място на осъществяване, характер на дейността и мащаб.

Патентите са насочени преди всичко към занаятчийските дейности, както и към сравнително малки обекти за осъществяване на определена търговска дейност. Целта е да се осъществява по-лесен контрол от данъчната администрация и в същото време да се гарантират приходите на бюджта от тези обекти. В България от 1.01.2008г. патентите вече са местни (общински) данъци, ореждат се в ЗМДТ и техните размери се определят от общинския съвет. Условията за плащане на патентен данък са следните:


Материала е изпратен от: Симеон Николов
Изтегли материала