Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Данъкоподобни методи, квази данъчни методи


  • Оборота на лцето за последните 12 месеца да не надвишава 50 000лв.

  • Лицето извършва една от посочените в приложението на закона дейности

  • Лицето не е регистрирано по закона за ДДС.

  • Патентите се плащат само за физически лица, в това число и ЕТ

Други данъкоподобни методи:

  1. Лихви – плащат се за невнесени в законовите срокове данъци, такси и други държавни вземания, като лихвата е в размер на 1/360 от основния лихвен процент плюс 0,05% за всеки просрочен ден

  2. Глоби – плащат се при нарушаване на правните норми в това число на данъчните закони. Лихви върху глоби не се дължат

  3. Конфискации – тежки имуществени или парични санкции при грубо нарушение на данъчни и други закони, както и при извършване на престъпления.


Материала е изпратен от: Симеон Николов
Изтегли материала