Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Делимост, част, процент – преговор


Делимост, част, процент – преговор


Ниво 3


  1. Кое от числата 2, 3, 3, 6, 16, 26 е кратно на 6?

  2. Кое от числата 5, 13, 15, 50, 55 не е кратно на 5?

  3. Запишете всички делители на числото 18.

  4. Кои от числата 1, 3, 6, 11, 12, 17, 19, 21,45 са :

А) прости;

Б) съставни;

5. НОД(42, 49) = ?

6. НОК (12, 44) = ?

7. Запишете с проценти:

А)

Б) 0, 15

В)

8. Намерете:

А) от 10

Б) 35% от 60

В) 3,5% от 400

9. Какъв процент е 15 от 20


Делимост, част, процент – преговор


Ниво 4


  1. Дели ли се произведението 49. 15. 24 на 35? Обосновете отговора си.

  2. Прибавете към сбора още едно събираемо така, че 28+42+ да се дели на 10.

  3. Коя двойка числа са взаимно прости:

А) (12, 24);

Б) (9, 18);

В) ( 5, 21)

Г) (125, 25)

4. Ако НОК (4, 6)=НОД(36, 60) . Х, то Х е?

5. От цифрите 0,1,2 и 3, като използвате всяка от тях точно един тът, съставете четирицифрено число, което се дели на 5 и на 2.

6. За един ден коператори засели от селскостопанска площ. За втория ден останали 320 дка. Колко декара е цялата площ и колко декара са засели първия ден?

7. Сметана в литър мляко е 25%. Колко сметана може да се получи от 5 л. мляко?

8. При грипна епидемия отсъстват 20 ученика от 32. Какъв е процентът на отсъстващите ученици?

9. Вложената в банка сума от 5000 лева нарастнала след 1 година на 5175 лв. Определете лихвения процент?


Материала е изпратен от: Николай
Изтегли материала