Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Дискретни случайни величини. Числови характеристики


Дискретни случайни величини. Числови характеристики.


Нека имаме опит с два възможни изхода W = {У, }, Р(У) = р и Р() = 1 - р = q.

Случайната величина

се нарича Бернулиева или индикатор на събитието У.

Свойства: Ако x е Бернулиева случайна величина, то

k

0

1

Общо:

P(w: x(w) = k)

p

q

1

1.

2. Ex k = р, kÎ R.

3. Dx = pq.

Нека N пъти да се повтаря един и същ опит и резултатите от всеки опит да са независими един от друг. С р означаваме вероятността да се осъществи събитието У, в резултат от провежда-нето на един от тези опити, а с N броят на сбъдванията на събитието У при всичките N опита, тогава N е биномно разпределена случайна величина с параметри N и p, накратко N Bi(N, p).

Свойства: Ако N Bi(N, p).

1. Редът на разпределение на N е където k = 0, 1, 2, … ,N, а

, при k = 1, 2, … , n, е броят на ненаредените k-елементни подмножества на крайно множество, съдържащо n елемента, а

2. Ако m= (N+1)p e цяло число, то случайната величина N има две моди m и m-1. Ако m не е цяло число, mod N = [m].

3. Вярно е, че EN = Np, a DN = Np(1-p).

С какво може да ни бъде полезен Excel в случая:

Ако ~ Bi(n, p) функцията BINOMDIST(k; n; p; cum) пресмята Р( k) ако параметърът


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала