stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-14 10:17:16 [path_image] => /ufiles/2/148/154406/disribucionna-politika-1.png [article_excerpt] => УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра”Маркетинг и стратегическо планиране” Предмет”Дисрибуционна политика” доц. Л.Василева Системата на дистрибуция не би била ефективна без да се синхронизира всяка една от дейностите й. За бъде постигната ефективност в процесите на производството и [meta_keywords] => университет,национално,световно,стопанство,катедрамаркетинг,стратегическо,планиране,предметдисрибуционна,политика,доц [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154406 [title] => Дисрибуционна политика [article_page] => 1 [article_html] =>

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И

СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


Катедра”Маркетинг и стратегическо планиране”

Предмет”Дисрибуционна политика”

доц. Л.Василева


Системата на дистрибуция не би била ефективна без да се синхронизира всяка една от дейностите й. За бъде постигната ефективност в процесите на производството и потреблението и техните системи: снабдяване, управление на производството и физическа дистрибуция е необходима логистиката. Тя включва цялостния материален поток от доставката на суровините до довеждане на готовата продукция до крайния потребител, както и свързаните с него информационни потоци.

[url] => marketing [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154406/disribucionna-politika-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154406/disribucionna-politika-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Пепа Димитрова [user_id] => 13019 )