Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Дистрибуционната политика на Шибър ЕООД


Обект на настоящата разработка е фирма “Шибър” ЕООД.

Забележка:

Имайки предвид конфиденциалността на информацията, както и това че с разработката основно се цели да се анализира и изследва дистрибуционната политика на фирмата, то част от данните са променени (най-вече финансовите показатели).1. Представяне и анализ на фирмата.

Фирма “Шибър” е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в “Шибър” ЕООД.

Мисията на фирмата е свързана с основната идея за създаването и развитието й, натрупаният опит и изграденият имидж. Мисията е фактор, който се взема предвид при разработване целите и определянето на основната стратегия. Тя уточнява насоките и полето на дейност: основни продукти и пазари, които ще бъдат задоволявани.

Фирма “Шибър” ЕООД е специализирана в търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи. Фирмата има представителни и дистрибурски права от следните производители:

K S B – Германия; Holter Regelarmaturen – Германия; VEXVE Oy – Финландия; End Armaturen – Германия; ARMAK – Полша; F.A.G. – Полша; Бург машинъри ООД – България; Спектър ЕООД – България; Възход АД – България.

В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

“Шибър” ЕООД е насочила основните си маркетингови усилия към задоволяване търсенето на тези продукти на пазара на организациите потребители основно от отрасъл промишленост и по-точно химическата, хранително-вкусовата промишленост, както и водо-, газо и топлоснабдяването, енергетиката и строителството. Стоките предмет на търговската дейност на фирмата и предлаганите от нея услуги са взаимодопълващи се, което налага прилагането на синхронен маркетинг.


Материала е изпратен от: Димитър Михайлов
Изтегли материала