Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Дистрибуционната политика на Шибър ЕООД





Изводи и оценки


“Шибър” ЕООД е посредник в системата на дистрибуция на водещи германски, полски, финладски и български предприятия, специализирани в производството на помпи и промишлена арматура. За разлика от много други обаче то е намерило своя пазарна ниша, чрез умела маркетингова стратегия разумно примерен мениджърски риск и ефективно действащи връзки в дистрибуционните канали. Врезултат се увеличават приходите от продажби. Положителният финансов резултат е постигнат през последните четири години, когато показателите за рентабилност са се увеличили. В същият период фирмата е сключила с отделни производители договори за изключително представителство за България, което я е извела на водещо място в бранша. Като минус, трябва да се отбележи, че дружеството е зависимо от кредиторите си. Но като цялостна картина фирмата е в добро финансово-икономическо състояние. На лице е добра организация и управлиние на дейностите. Мениджърското управление е пазарно ориентирано и достатъчно гъвкаво, за да отговори на динамичната обстановка в страната. На лице е една добра продуктова структура, предлагат се свързани и взаимодопълващи се стоки. Качеството на продукцията е на високо европейско равнище, благодарение на което фирмата намира пазар.

За по-доброто ситуиране на фирмата на пазара се препоръчва, тя да разшири обхвата на дистибуционните си дейност и особенно що се отнася до подсистемата на обратна дистрибуция, където “Шибър” ЕООД не изпълнява функции.

Дружеството би могло да помисли за откриване на регионални поделения, т.е. представителства на определени територии, които да се занимават с приемане на поръчки и с доставка на стоки. Регионалните поделения да разполагат с малки по площ складови бази, които да поддържат количества стокови запаси от най-често продаваните продукти. Това би довело до намаляване на транспортните разходи. Добре е да се подбере за регионално поделение отдалечен район с развита промишленост и висока концентрация на настоящи и потенциални клиенти (например Пловдив, Варна).


Материала е изпратен от: Димитър Михайлов




Изтегли материала