Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Дистрибуционната политика на Шибър ЕООД


Ценовата политика на фирмата също е изцяло обвързана с ценовата политика на производителите. И все пак “Шибър” ЕООД има макар и малка, но реална възможност за провеждане на собствена ценова политика, като дава отстъпки за големи количества на заявките, които отстъпки разбира се не надвишават размера на търговската отстъпка, която фирмата получава от производителите. Така “Шибър” ЕООД поощрява своите клиенти. Повишава се и ефективността на дейността, като за големите доставки се постига намаляване на транспортните разходи за единица стока, а също и намаляване разходите за дейностите по приемане, управление и обслужване на поръчките. Друг положителен елемент от ценовата политика е това, че фирмата финансира редовните си клиенти, като им предоставя стоките на отложено плащане.

Стоките са доста специфични и някои дори уникални, т.е. произвеждат се по строго зададени от клиента технически параметри, което изисква индивидуална поръчка към производителя за конкретната стока (това основно касае сложните от техническа гледна точка помпени системи). В този случай се практикува авансово плащане до 50% от стойността на продукта, което в известна степен е гаранция за това, че клиента няма да се откаже в последствие от поръчката, като разбира се вече преведен на производителя аванса служи и за частично финансиране на производството на уникалното изделие.

Фирма “Шибър” ЕООД провежда собствена комуникационна политика по представяне на стоките и производителите и по поддържане утвърденият им положителен имидж на българският пазар. Това е що се отнася до чуждите производители, за които фирмата е представител и дистрибутор за България. Българските производители, чиито продукти са предмет на дейността на “Шибър” ЕООД, паралелно провеждат собствена комуникационна политика. И в двата горни случая комуникационната политика на фирмата е в пълен синхрон и взаимодействие с тази на фирмите производители, което е логично като се имат предвид общите интереси и цели, които се преследват.

“Шибър” ЕООД участва в много изложения и технически панаири, където представя дейността си и продуктите, като там установява контакти с нови клиенти, а досегашните си клиенти запознава с новите продукти и услуги. Предвид спецификата на стоките, изключително голямо значение има поддържането на лични контакти с клиентите, като се цели постигане на дух на разбирателство и сътрудничество, взаимно доверие и коректност. Фирмата редовно предоставя на клиентите си каталози с новите продукти, уведомява ги за промени в ценовите равнища или за технологичните новости в бранша. За някои големи празници на клиентите се разпращат картички и рекламни сувенири. С всичко това фирмата доста успешно успява да установи интензивни комуникационни връзки с фирмите потребители, както и да поддържа доброто име на производителите. Така “Шибър” ЕООД печели доверието и на потребители и на производители.


Материала е изпратен от: Димитър Михайлов
Изтегли материала