Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Дивидентна политика


ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА

1. Същност на дивидентната политика

При функционирането на фирмата се получават нови ценности и се генерира доход. Една част от него се изплаща на кредиторите под формата на лихви и връщане на главницата, друга част се изплаща на акционерите като дивиденти и третата част  остатъкът  остава в дружеството за увеличаване на резервния фонд или се реинвестира в производството. Дивидентната политика се изразява именно в това каква част от печалбата да се реинвестира в производството с цел да се поддържа оптимален растеж на фирмата и каква част да се разпредели между акционерите като дивиденти, за да се увеличи моментното ползване на изгодите от собствеността. Става въпрос за баланс между изплатените дивиденти и реинвестираната печалба с цел да се постигне бъдещ просперитет на фирмата.

От определението на дивидентната политика се вижда, че най-същественото е каква част от чистата печалба ще се разпредели като дивиденти на акционерите, т.е. колко от печалбата да се разпредели между акционерите и колко да се реинвестира. Обективното противоречие плащане на дивиденти и задържането на печалбата за реинвестиране изисква да се изгради оптимална дивидентна политика. Неплащането на дивиденти може негативно да се отрази върху цената на акциите и се отлага ползването на изгодите от собствеността. Обратната ситуация  плащане на дивиденти намалява възможностите за реинвестиране и оттук в дългосрочна перспектива намаляване на икономическата мощ на фирмата.

Дивидентната политика се състои от три основни елемента:

1. Планиране на коефициента на изплащане (каква част от печалбата да се изплати като дивидент).

2. Към какво трябва да се стреми фирмата: към постоянен дивидент; към непрекъснато увеличаващ се дивидент и към различни дивиденти в зависимост от конкретните условия.

3. Колко лева да се изплатят като дивидент на една акция. Колкото по-голяма част от нетната печалба бъде разпределена под формата на дивиденти, толкова размерът на вътрешните източници за финансиране ще намалее и толкова повече външното финансиране ще е необходимо (емисия на нови акции, кредити и облигации). При неплащане на дивиденти и реинвестиране на цялата нетна печалба фирмата ще има повече вътрешни ресурси за финансиране на своите нови инвестиции и ще намалее необходимостта от излизане на капиталовите пазари за набавяне на необходимите финансови ресурси. Но същевременно намаляването и спирането на дивидентите може да послужи като опасен сигнал за акционерите и да доведе до разочарование и до спадане курса на акциите на фирмата. И освен това, се влиза в противоречие с оптимизацията на капиталовата структура. Следователно, целесъобразно е решението за плащане на дивиденти да се вземе при наличието на яснота за ефективността на инвестиционните проекти, за новите инвестиции и оптималната капиталова структура и обема на финансовия ресурс.


Материала е изпратен от: Станка Трифонова
Изтегли материала