stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-21 06:55:11 [path_image] => /ufiles/2/147/153246/dividentna-politika-7.png [article_excerpt] => ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 1. Същност на дивидентната политика При функционирането на фирмата се получават нови ценности и се генерира доход. Една част от него се изплаща на кредиторите под формата на лихви и връщане на главницата, друга част се изплаща на акционерите като дивиденти и третата част остатъкъ [meta_keywords] => дивидентна,политика,същност,дивидентната,политика,при,функционирането,фирмата,получават,нови [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153246 [title] => Дивидентна политика [article_page] => 1 [article_html] =>

ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА

1. Същност на дивидентната политика

При функционирането на фирмата се получават нови ценности и се генерира доход. Една част от него се изплаща на кредиторите под формата на лихви и връщане на главницата, друга част се изплаща на акционерите като дивиденти и третата част  остатъкът  остава в дружеството за увеличаване на резервния фонд или се реинвестира в производството. Дивидентната политика се изразява именно в това каква част от печалбата да се реинвестира в производството с цел да се поддържа оптимален растеж на фирмата и каква част да се разпредели между акционерите като дивиденти, за да се увеличи моментното ползване на изгодите от собствеността. Става въпрос за баланс между изплатените дивиденти и реинвестираната печалба с цел да се постигне бъдещ просперитет на фирмата.

От определението на дивидентната политика се вижда, че най-същественото е каква част от чистата печалба ще се разпредели като дивиденти на акционерите, т.е. колко от печалбата да се разпредели между акционерите и колко да се реинвестира. Обективното противоречие плащане на дивиденти и задържането на печалбата за реинвестиране изисква да се изгради оптимална дивидентна политика. Неплащането на дивиденти може негативно да се отрази върху цената на акциите и се отлага ползването на изгодите от собствеността. Обратната ситуация  плащане на дивиденти намалява възможностите за реинвестиране и оттук в дългосрочна перспектива намаляване на икономическата мощ на фирмата.

Дивидентната политика се състои от три основни елемента:

1. Планиране на коефициента на изплащане (каква част от печалбата да се изплати като дивидент).

2. Към какво трябва да се стреми фирмата: към постоянен дивидент; към непрекъснато увеличаващ се дивидент и към различни дивиденти в зависимост от конкретните условия.

3. Колко лева да се изплатят като дивидент на една акция. Колкото по-голяма част от нетната печалба бъде разпределена под формата на дивиденти, толкова размерът на вътрешните източници за финансиране ще намалее и толкова повече външното финансиране ще е необходимо (емисия на нови акции, кредити и облигации). При неплащане на дивиденти и реинвестиране на цялата нетна печалба фирмата ще има повече вътрешни ресурси за финансиране на своите нови инвестиции и ще намалее необходимостта от излизане на капиталовите пазари за набавяне на необходимите финансови ресурси. Но същевременно намаляването и спирането на дивидентите може да послужи като опасен сигнал за акционерите и да доведе до разочарование и до спадане курса на акциите на фирмата. И освен това, се влиза в противоречие с оптимизацията на капиталовата структура. Следователно, целесъобразно е решението за плащане на дивиденти да се вземе при наличието на яснота за ефективността на инвестиционните проекти, за новите инвестиции и оптималната капиталова структура и обема на финансовия ресурс.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 11 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153246/dividentna-politika-7-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153246/dividentna-politika-7-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Станка Трифонова [user_id] => 8708 )