Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Доходи от държавни ценни книжа


Pn= N + Ln

360

*Pn –цената на ЦК падежа

*N-номинала

*n-период

*L-лихвен %

ИЗВОД:Този вид съкровищни бонове е подходящо да се купуват,ако очакванията са за покачване на лихвения %Препоръчително е съпоставянето на този лихвен % с лихвения % по срочните депозити в банките

Предимства на търсенето и ползването на ЦК:

1)ДЦК имат много нисък риск(безрисков актив)

2)ДЦК имат сравнително висока доходност в сравнение с корпоративните ЦК и банковия заемен капитал.

3)висока степен на ликвидност(чрез борсата, чрез черо –опреации)

4)съкровищните бонове(облигации с фикс доход) не се влияят от промени в лихвения %

5)лихвеният доход от ДЦК е освободен от данък в/у дохода.

6)инвестиции на фирмите в ДЦК водят до намаляване на облагаемата печалба и следователно до намаляване на данъка в/у печалбата.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦК-(облагации,брейди облагации)

.r = d1 + (P1+1 - P ) . 100

P

.d1-дивидент(лихви,акции

P-цена в началото на периода

P1+1-цена на капиталовата печалба(загуба)
Материала е изпратен от: Sherif Sherifov Gyundzhiev
Изтегли материала