Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Двойно данъчно облагане и подходи за неговото избягване


ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПОДХОДИ ЗА НЕГОВОТО ИЗБЯГВАНЕ


Между публични финанси са свързани с междунар. Орган – Световната здравна Организация, СТО, ООН, ЕС – за ограничаване на нетарифните ограничения.


МВФ,Световната банка(към ООН) – финансиране на правителствата , отстрани с финансови проблеми

  1. Двойното данъчно облагане представлява

  • облагане на един и същ данъчен обект два пъти веднъж в страната , където е регистрацията на дан. Задълженото лице (където се счита за мястото) и втори път – в друга страна , където същото лице има имущество или реализира доходи от дейност.

На какво пречи двойното облагане – на свободното движение на капитала и съкращава възможностите за икономическо сътрудничество и интеграцията.

Условия за избягване на двойното данъчно облагане :

  1. Наличието на спогодба на нашата страна с други страни – СИДДО

По своя характер , те са международни договори. Ратифицират се от Н Събрания или Парламентите на съответните страни и в България могат да Бъдат открити в съответните броеве на Д.Вестник .

В (теорията ) практиката се възприети 2/два/ подхода за избягване на двойното данъчно облагане:

1. Поотделно облагане – при този подход , както личи от неговото наименование, дан.обекти се облагат според мястото на тяхното придобиване , получаване на доходите поотделно, независимо едно от друго.

Това облагане се реализира чрез т.нар. в нормативната терминология – освобождаване с прогресия.

Стр.38 лекции


Тогава общата печалба на нашето предприятие ще бъде

100 000 от стр.А

20 000 от стр.Б

120 000


В България декларираме тези доходи в съответните части на данъчната декларация.

В нашата дан.система е възприет принципа за облагане на съвкупният светонен доход, по силата на който ние ще платим.


ДЗ =10% от 120 000 = 12 000лв. в България.


В страна Б декларираме 20 000лв

Ако там дан.размер е 205

Прим: ДЗ б= 20% * 20 000 = 4 000лв
Ето как ще се приложи метода с прогресия


Ако имаме спогодба със стр.Б

....................................................

!!! Ако е записано в спогодбата ,че определен доход се облага с прогресия , ние ще имаме право да приспаднем от световния (глобалния) си доход данъчната основа от облагаемия доход, деклариран в страна Б

Или

120 000 – 20 000 = 100 000

ДЗ а тогава ще се получи по следния начин

ДЗа = 10% * 100 000 = 10 000лв

Общо Дз = 10 000 + 4 000 = 14 000лв

Когато данъчната основа на световния доход се приспаднат от дан.основа от чужбина , от страни с които има СИДДО , се постига едно поотделно облагане , респираторно се избягва двойното данъчно облагане.

Недостатък на този метод е , че създава условия за концентриране на бизнеса в страните с относително ниски преки данъци.Материала е изпратен от: Мирослав Николов
Изтегли материала