Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Дългосрочно финансиране на фирмата


Дългосрочно финансиране на фирмата. Видове и структура на източниците на капитал на фирмите. Парични и капиталови пазари.

Собствените капитали се делят на вътрешни капитали и външни капитали.

Вътрешни са:

 • Неразпределена печалба

 • Амортизационни отчисления

 • Капитали от продажба на ненужни активи

Външни са:

 • Капитали от нови съдружници

 • Капитали от нови акции

 • Капитали от приватизация на фирмено имущество

Основни правила за финансиране дейността на фирмата:

Златно финансово правило - то се нарича правило на съответствие на сроковете.

Срока на предоставяне на капитала (на набавяне на чуждите средства) = на срока на обвързване на капитала (времетраене на оборота на набавеното с капитала имущество).

Златно финансово правило – стойността на дълготрайните активи се финансира със собствени капитали и дългосрочни чужди капитали.

Сребърно финансово правило – сумата на чуждите капитали не трябва да надвишава два пъти собствените капитали на фирмата.

Финансовите пазари са на местата, на които се търгува с финансови средства с помощта на различни финансови инструменти: акции, облигации и т.н.

Два вида финансови пазари:

Парични пазари, на които се търгува с краткосрочни ЦК до една година.

Капиталови пазари, на които се търгува с дългосрочни ЦК

Пазарите се делят на:

Първични пазари, на които се извършва първоначалната емисия и продажба на ЦК

Вторични пазари, на които се търгува с вече емитирани или веднъж продадени ЦКТези парични пазари от своя страна се делят на:

 • Борсови пазари – на които се събират дилърите

 • Извън борсови – на които дилъри от най-различни места са готови да купуват и продават ЦК срещу възнаграждение (извън гишето – Over The Counter)

Емисия на ЦК ма фирмата, начини и процедури

Емисията може да се извърши по два начина:

 1. Чрез публично емитиране;

 2. Чрез директно пласиране на директни лица

Публичната емисия се осъществява чрез обща оферта срещу заплащане в брой и привилегирована подписка.

Ред на публичната емисия:

 1. Управителния съвет взема решение за вида, размера и срока на емисията;

 2. Решението се одобрява от общото събрание на акционерите;

 3. Иска се разрешение за регистрация от органа, който по закон контролира емисията на ЦК;


Материала е изпратен от: Станка Трифонова
Изтегли материала