Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавен бюджет


ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ


  1. Същност и теоретични основи на държавния бюджет

  2. Макроикономически основи на държавния бюджет

  3. Икономически и социални принципи при формирането на държавния бюджет

  4. Класически правила за съставяне и изпълнение на бюджета


Терминът “бюджет” добива своето съдържание в Англия за първи път. Първоначално той свързва парите на краля и представлява “чувал”, в който се съхранява кралското съкровище, от тук произтича и така господстващото становище, че успешно е онова правителство, чийто главен финансист здраво стиска държавния чувал,т.е. пестеливо изразходва държавните ресурси.

От етимологична гледна точка държавния бюджет е документ, отразяващ държавните приходи и разходи.

В юридически аспект е финансов план, приет от законодателния орган като закон. На практика обаче той има условно – задължителен характер, т.като допуснатите неизпълнения на приходите и превишаване на разходите не води до законодателна отговорност на длъжностните лица.

От икономическа гледна точка държавният бюджет е финансов план на държавата, в който се отразяват паричните отношения свързани с разпределението и преразпределението на БВП. С оглед формиране на паричните средства на национално равнище и тяхното насочване за покриване на разходите на държавните органи при изпълнение на техните функции.

В исторически план бюджетната практика има следното развитие – първите книги за разходите и списъци за данъците са заведени в Англия през 1686 г. През 1688 г. се съставя първият английски бюджет на законодателна основа.

У нас първият бюджет е съставен след освобождението от Османско иго. Той е с бюджетен период 1 март 1879 г. до 28 февруари 1880 г. Съставен е във френски франкове. Характерно е, че по план съдържа само разходната част, а приходите са отразени по отчет. Българският лев е въведен в обръщение със закон от 1880 г. с валутен курс равен на френския франк.

I. Същност и теоретични основи на държавния бюджет

Държавния бюджет / ДБ / е сметка за приходите и разходите, представени и управлявани от държавата в период на 1 година. Неговият обхват и стойност се определят на основата на икономическата прогноза за изменението на основните макроикономически показатели и социално – икономическата политика на парламента и правителството.

В качеството си на единствен паричен източник за финансиране дейността на държавата и нейните органи, ДБ и политиката за неговото формиране и разходване, са средства за регулиране и направление на доходите от финансовите сметки и за стимулиране стратегическите направления на икономическата и социална сфера на страната. В теоретичен, финансово – икономически и юридически план бюджета има следните характеристики :


Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
Изтегли материала