Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавен бюджет. Структура. Принципи на изграждане. Видове бюджети


Държавен бюджет. Структура. Принципи на изграждане. Видове бюджети.

Държавния бюджет свързва очакваните приходи и предложените разходи за бюджетен период в рамките на една календарна година, дава представа за тяхното състояние и движение през годината. Държавния бюджет се гласува от парламента със закон за бюджета, а изпълнението му е поверено на изпълнителната власт ( министерски съвет). „Закон за бюджета”Действащ принцип при бюджета е докрая на бюджетната година всички планирани приходи трябва да се съберат и всички предвидени разходи да се изпълнят. Бюджетът не трябва да бъде съпровождан с бюджетен дефицит, т.е. приходите трябва да покрият разходите.

Фискална политика – политика на данъците. Бюджетен дефицит е когато има спад в производството.

Принципи за изграждане и формиране на държавния бюджет:

1) публичност;

2) яснота;

3) пълнота – не може в рамките на един бюджет да се гласуват допълнителни приходи и разходи;

4) бюджетна специализация – приходната и разходната част се подразделят на дейности, групи, раздели, параграфи с посочени парични суми;

5) икономическа обоснованост – точно изчисляване на приходи и разходи;

6) бюджетно балнсиране – задължително е да има равновесие между приходи и разходи;

7) принцип на годишност;

Видове бюджети:

- държавен бюджет;

- бюджет на държавно обществено осигуряване;

- бюджет на ЗОК;

- общински бюджет;

- бюджети на министерството;

Законът за държавния бюджет е съвкупност от множество таблици и текст, даващи представа за икономическите, политическите и социални намерения на правителството за развитието на страната през дадена бюджетна година. Той предоставя финансова информация за всички сфери на обществения живот, където държавата взема участие


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала