Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Държавна финансова статистика и финансов анализКурсова работа


На тема:


Държавна финансова статистика и финансов анализ.

Съдържание:


1. Методология на статистиката (Държавна финансова статистика (2001) и Система на националните сметки) 3

1.1. Обхват 3

1.2. Основни принципи на бюджетното счетоводство 4

1.2.1. Потоци и наличности (запаси) 4

1.2.2. Двоен запис 6

1.2.3. Време на отчитане 7

1.2.4. Брутна и нетна основа 9

1.2.5. Консолидация 9

1.2.6. Класификации на операциите на сектор “Държавно управление” 10

1.3. Сектор “Държавно управление” в СНС93 10

1.3.1. Сметки на сектор “Държавно управление” 10

I. Производствена сметка 11

II.1. Сметка "Първично разпределение на дохода" 11

II. 1.1. Сметка "Формиране на дохода" 11

II.2. Сметка "Вторично разпределение на дохода" 12

1.3.2. Отчет за бюджетните приходи и разходи 14

1.4. Ръководство по Държавна финансова статистика на МВФ (2001) 16

1.4.1. Отчет на държавните операции 17

1.4.2. Отчет на касовите операции 20

1.4.3. Отчет на другите икономически потоци 22

1.4.4. Баланс 22

2. Видове бюджетни салда 23

3. Фискален анализ 27

3.1. Анализ на постъпленията 27

3.1.1. Оценка на данъчната система 28

3.1.2. Анализ на данъчното усилие 29

3.2. Анализ на разходите 30

3.2.1. Видове бюджетни разходи 30

3.2.2. Бюджетни разходи и ролята на държавата 32

3.2.3. Макроикономически ефекти на публичните разходи 33

3.3. Финансиране на дефицита 33

3.3.1. Източници на финансиране 33

3.3.2. Неутралност на дълга 35

3.3.3. Инфлационен данък и сеньораж 35

3.4. Устойчивост на фискалната политика 36

3.4.1. Основни понятия 36

3.4.2. Показатели за фискална устойчивост 39

3.4.3. Експозиция към фискален риск 39


Управлението на една държава се осъществява чрез органите на държавна власт и агенциите към тях. Органите на държавната власт представляват формирования, създадени по силата и чрез политически процес. Чрез тях се упражнява законодателната, съдебната и изпълнителната власт в рамките на определена територия. В по-широк смисъл може да се дефинира “държавен сектор”, който включва органите на държавната власт и всички предприятия, които са собственост на държавата и се контролират от нея и чиято основна дейност има търговски характер.


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала