Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавни разходи


ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ


  1. Същност на държавните разходи / ДР /

  2. Класификация на държавните разходи

  3. Разходи за развитието на националната икономика

  4. Непроизводителни разходи

4.1. Военни разходи

4.2. Разходи за управлението

4.3. Разходи за външноикономическа намеса

  1. Социални разходи

5.1. Разходи за социално осигуряване / СО / и социално подпомагане

5.2. Разходи за здравеопазването

5.3. Разходи за образованието, науката и културата


ДР са система за финансиране развитието на националната икономика, за възпроизводтсвото на работна сила за СО и социално подпомагане на определени категории граждани и за обезпечаване сигурността и независимостта на страната. Тяхната стойност и система на разпределение са показател за състоянието на държавата и насоките на нейната икономическа стратегия и социална политика.

Като понятие на финансите ДР обхващат съществена част от разпределението, което съпътства, изследва всяко производство.

ДР са форма за участие на държавата в решаването на икономически, социални и политически задачи на съответното правителство. В това си качество ДР са инструмент главно на финансово разпределение. Чрез тях събраните и централизирани в бюджета приходи получават строго целево предназначение – за инвестиции; за СО и социално подпомагане; технически прогрес; финансирена на образованието, науката и културата и други.В същото време ДР отразяват една специфична дейност на държавата, която оказва въздействие върху различни страни на общественото възпроизводство.

Обемът на ДР показва каква част от БНП се презарпределя от държавата. Но обемът на разходите не е единственият критерии за ефективността на държавната разходна политика. Важно значение в това отношение има структурирането на ДР, т.е. в кои сектори на националната икономика и в социалната сфера ще бъдат насочени средствата.

От какво зависи избора на това структуриране? – от състоянието на националното стопанство и гражданите на страната. В смисъл общественото производство създава ли достатъчно натрупване част, от което чрез преразпределение може да удовлетвори очакванията на гражданите.

Какво е състоянието у нас ? – стагнация в производството; промяна формата на собственост; наличие на множество граждани нуждаещи се от финансиране с оглед оцеляване. Логично е при това основната част от ДР да бъдат насочени за решаване социалните проблеми на обществото и в по – малка степен за развитието на националната икономика, т.е. за годината на прехода е характерна социалната структура на ДР.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала