Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Държавни заеми и държавен дълг


Консолидация – частен случай на конверсията, насочена към удължаване срока на заемите

Обединяване или сливане на заемите – част от механизма на цялостно преструктуриране на държавния дълг.

През последните години все по-често се използва термина swap на дълга, замяна на едни условия с други. Към принудителните финансово-технически мерки свързани с дълговата политика се отнасят:

  • Мораториум на дълга – спиране на плащанията свързани с държавния, най-вече външен дълг със съгласието на кредиторите. Договарят се мерки целящи възстановяване на плащанията по дълга

  • Банкрут или фалит – едностранно спиране на плащанията – без съгласието на кредитора

  • Анулиране на част или целия дълг – по две причини по политическа (смяна на политическия режим) или по икономическа причина (чрез опрощаване на външния дълг на най-бедните държави).


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала