Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Елементи на данъка. Начини за облагане с данъци


Елементи на данъка. Начини за облагане с данъци.


Данъчна система.

Това е съвкупност от всички данъци, които плащат физическите и юридическите лица и тяхната организация.

Същност на данъка.

Той е законосъобразно, задължително, безвъзмезно и принудително плащане от физическите лица и стопанските субекти на държавата. Данъците могат да се разглеждат като част от доходите на физическите и юридическите лица, които се предоставят на държавата.

Елементи на данъка.

 • Обект на данъка.

Това е всичко онова към което е насочено данъчното облагане. Респективно имущество, определени стопански дейности или обороти, доходи.

 • Субект или платец на данъка.

Физически или юридически лица, които се намират в отношение на собственост, владение, ползване субекта на данъка. Не винаги платецът е носител на данъка.

 • Носител на данъка.

Лицето което действително понася данъчното задължение независимо от това дали е платец или не е платец на данъка. При косвените данъци например има прехвърляемост не съвпадат платеца и носителя на данъци.

 • Данъчен кредитор или искател.

Може да бъде само държавата по силата на нейният финансов и данъчен суверинитет.

 • Данъчен мащаб.

Представлява определено качество, белег или свойство на предмета на облагане въз основа на което се установява данъчното задължение.

 • Данъчна единица.

Конкретно определена част от мащаба на данъка върху която се определя размерът му.

 • Данъчна основа.

Тя представлява броят на облагаемите единици върху, които се изчислява данъчното задължение.

 • Данъчна квота.

Установява се в процент или промил.

 • Данъчно задължение.

 • Данъчни тарифи.

 • Данъчн партиди.

Принципи на данъчно облагане.

 • Легитимност на данъка.

За определянето на даден данък се приема закон от Парламента.

 • Всеобщност на данъчното облагане.

Всички без изключение са длъжни да плащат данък.

 • Равномерност или съръзмерност на данъчното облагане.

Данъчният размер да бъде съобръзен с податните възможности или платежоспособността на изичските и юридическите лица.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала