Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Етика в маркетинга


Там, където съществува силна култура, нараства постоянството в поведението на сътрудниците. В този смисъл изчезва необходимостта от много писани правила и процедури, т.е. силната култура се явява като заместител на формализацията. Накратко казано, там, където има силна култура, тя действа като самостоятелен фактор за мотивация и повишаване на равнището на ефективност на организацията.

Една от ключовите характеристики на еволюцията на мениджмънта в края на ХХ-ти век е нарастващото внимание към ориентираната към знанията фирмена култура. При такава култура, центърът на вниманието е върху познанието като основно средство за растеж. Това преместване на фокуса е резултат на множеството недостатъци на класическите подходи в мениджмънта в условията на съвременната глобализирана, динамична и неопределена бизнес среда.

Отчитането на психологическите аспекти на предприемачеството в най-голяма степен доближава всеки бизнес до неговите оптимални параметри и възможности, тъй като те анализират ефективните пътища, по които да протича човешката дейност в съвременната организация и повишаването на нейната производителност; тактиките на взаимодействие между хората в процеса на труда за постигане на поставените цели и влиянието на от­делните елементи от управленския процес върху личността, групата или цялостната организация и т.н.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала