stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-24 09:06:48 [path_image] => /ufiles/2/148/154400/etika-v-marketinga-1.png [article_excerpt] => СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” СВИЩОВ ФАКУЛТЕТ “МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ” КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: ЕТИКА В МАРКЕТИНГА Свищов Едно от измеренията на развитието на пазарната икономика е резултат от следването на философията на един от основните типове маркетинг. Това е маркетинга на взаимоотношенията. Вза [meta_keywords] => стопанска,академия,ценов,свищов,факултет,мениджмънт,маркетинг,курсова,работа,тема [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154400 [title] => Етика в маркетинга [article_page] => 6 [article_html] =>

Концептуалните модели на управление са зависимост от това как отделните култури поставят в центъра на своите ценностни системи индивида или общността, бързият успех, максималната печалба, далечната перспектива, социалното съгласие и т.н. Например в Америка 50 % повече, отколкото във Великобритания и Япо­ния, са хората, които смятат, че усилената работа води до успех. Затова и там опитът да се започне собствен бизнес, дори и да завърши с провал, се смята за белег на добър служител, с възможности, който работи усърдно, проявява творчество, поема рискове и е наясно с механизмите, които дви­жат света.

Фирмената култура не може да бъде описвана чрез някакви твърди и нединамични термини и вкарвана в „закостенели" правила и негъвкави схеми. Всяка от горните характеристики съществува в множество степени на обогатяване от равнище на слабо присъствие до равнище на изключително силно присъствие. Оттук идва и разбирането за т.нар. силна и слаба култура.

Под силна организационна култура разбираме такава, при която клю­човите ценности присъстват по един активен начин сред мнозинството от сътрудниците на организацията. Съответно там, където тези ценности не се разграничават от мнозинството сътрудници на организацията, може да говорим за слаба култура. Съществува и антикултура, т.е. присъствие на ключови ценности с обратен знак, например вместо управленска поддръжка осъществяване на управленско противодействие и т.н. Организации, където възникват елементи на антикултура в условията на силна конкурентна среда, са обречени или на загиване, или на оцеляване с минимален шанс за развитие.

Там, където съществува силна култура, нараства постоянството в поведението на сътрудниците. В този смисъл изчезва необходимостта от много писани правила и процедури, т.е. силната култура се явява като заместител на формализацията. Накратко казано, там, където има силна култура, тя действа като самостоятелен фактор за мотивация и повишаване на равнището на ефективност на организацията.

[url] => marketing [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154400/etika-v-marketinga-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154400/etika-v-marketinga-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Миланка Димитрова [user_id] => 4721 )