stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-24 09:06:48 [path_image] => /ufiles/2/148/154400/etika-v-marketinga-1.png [article_excerpt] => СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” СВИЩОВ ФАКУЛТЕТ “МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ” КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: ЕТИКА В МАРКЕТИНГА Свищов Едно от измеренията на развитието на пазарната икономика е резултат от следването на философията на един от основните типове маркетинг. Това е маркетинга на взаимоотношенията. Вза [meta_keywords] => стопанска,академия,ценов,свищов,факултет,мениджмънт,маркетинг,курсова,работа,тема [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154400 [title] => Етика в маркетинга [article_page] => 7 [article_html] =>

Под фирмена култура разбираме „специфичен начин на развитие на взаимоотношенията и взаимодействията в една организация, представени от системата на общовъзприети норми на поведение и действие както във вътрешноорганизационен план, така и по отношение на външната среда".

Фирмената етика изпълнява цяла редица функции в организацията, а именно:

Типичен пример за въвеждане на регулатори за управление на социалната страна на маркетинговия подход са забраната за производство и търговия с наркотици, ограничения при продажбата на алкохол и цигари, контрол върху производството и търговията с медикаменти и др.

Но етиката в маркетинга не винаги се спазва и е водеща в управлението на бизнеса. Стремежа към печалба, независимо от ограниченията на държавния механизъм и обществения морал, винаги поражда желание за заобикаляне на социално-етичните съображения.

Според мен етиката е морално-негласно споразумение, което играе съществена роля в маркетинга, бизнеса и взаимоотношенията между страните като цяло.

[url] => marketing [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154400/etika-v-marketinga-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154400/etika-v-marketinga-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Миланка Димитрова [user_id] => 4721 )