Неделя, 28- ми Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Европейска колективна валута EUR


Европейска колективна валута EUREUR е валута на 16 страни (Австрия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Франция). Освен това еврото се използва и като официална валута в Монако, Сан Марино и Ватикана, като тези страни са лицензирани от ЕЦБ да създават собствени монети, въпреки че не са членове на ЕС.

Еврото се администрира от базираната във Франкфурт на Майн ЕЦБ и евросистема, която освен ЕЦБ включва и ЦБ на страните от Еврозоната, следователно еврото е една от най-новите колективни валути и влиза в употреба на 01.01.1999г., масово навлиза през 01.01.2002г. Смята се, че еврото е наследник на ЕКЮ-то.

Необходимо е да се каже, че еврото, неговото въвеждане и утвърждаване е дълъг преход към интегрирана европейска валутна система.

Договорът от Маастрик99г. постави няколко изисквани, критерии за членство в ЕС. Необходимо е постигането на висока степен на стабилна икономическа свързаност или обвързаност на страните. Тя се преценява въз основа на тези критерии в чл. 121 на договора за ЕО и детайлизирани в протокол към договора. Критериите изискват:

  • Постигане на висока степен на ценова стабилност средно ниво на инфлация, наблюдавано през период от 1г. преди проверката, което да не надвишава с повече от 1,5% инфлацията в три от страните членки на ЕС с най-ниска инфлация

  • Стабилно финансово състояние при проверката България не трябва да има прекалено висок дефицит. Съветът взема решение като се опира на съотношението между инфлация или действителния правителствен дефицит и БВП по пазарни цени, което не трябва да надвишава 3% и съотношението между държавния дълг и БВП по пазарни цени, което не трябва да надвишава 60%. Отчитат се и други фактори като постигнатия напредък при понижението на бюджетни дисбаланси или наличието на временни фактори, водещи до такива дисбаланси. В случай, че съотношението между държавния дълг и БВП е повече от 60% очаква се с приемлива бързина то да бъде понижено до изискваното ниво.

  • Наблюдаване на колебанията на валутния курс в рамките на нормалните граници, предвидени от валутния механизъм на ЕПС на най-малко 2години без девалвация спрямо валутата на друга страна членка. При ЕПС (европейска парична система) за преценката на изпълнението на този критерий се следи валутният курс, който трябва да е близък до централния курс спрямо еврото като същевременно се отчитат фактори, които може да са довели до отлонение на валутния курс от фиксираното равнище.

  • Трайна свързаност, изразяваща се в равнищата на дългосрочните лихвени проценти. Следователно в течение на 1г. преди проверката наблюдаваният среден дългосрочен лихвен процент не трябва да


Материала е изпратен от: Йордан Георгиев
Изтегли материала