Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финанси и финансова система


Финансовите отношения се пораждат на две нива : макроравнище - публични финанси, държавни финанси и на микроравнище - фирмени финанси и семейно-индивидуални финанси.

  1. Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията на публичните финанси


В началото държавата е едно необходимо зло. Смит и Рикардо отделят финансовата наука. Тогава те са възприемали държавата като необходимо зло, чуждо на икономиката. Адам Смит определя и квотата от средства, които хората трябва да отделят за държавата - 1/10 от БНП. Смит определя три класически правила:

  • умерена стопанска дейност от страна на държавата;

  • неутрална спрямо конкурентните условия на пазара политика;

  • балансиран, уравновесен държавен бюджет.

Тези идеи господстват 150 години.

Джон Мейнард Кейнс - за активна държавна антикризисна дейност. Внасят съществени количествени и качествени промени в сферата на финансовите отношения. Идеите на Кейнс за активна регулативна дейност от страна на държавата водят до разширяване на обхвата на финансите до силното им икономизиране и социализиране. 40 - 60 % от БВП. Кейнс преобръща трите правила на Адам Смит. Според него те звучат така :

  • активна държавна намеса в стопанската дейност от страна на държавата;

  • целенасочена финансова политика от страна на държавата;

  • вместо балансиран - дефицитен държавен бюджет.

  • Съвременните държави изпълняват многообразни и сложни функции, даже и след вълната на дерегулиране на икономиката, наложила се от началото на 80те години. Всички форми на държавата са много. Все пак в икономическата литература се определят някои общоприети, по-важни икономически и социални форми на държавата. Съществуват две групи с многоаспектен характер :

    Първата група включва дейността на държавата по поддържане и облекчаване функционирането на пазарната система. Към тази група се включват следните дейности :


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала