Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финанси и финансова система


На практика границата между частни стоки и услуги и публични блага не е рязко очертана. Част от благата се произвеждат и като частни, и като публични. Говорим за 2 вида публични блага:

чисти публични блага - те се ползват само общо от всички индивиди. Тяхната консумация не може да се индивидуализира, персонифицира - нац.отбрана, пътища, светофари и др.

Смесени стоки и услуги - те също се осигуряват от държавата, но са персонифицирани - за отделни групи хора - възрастни, деца, болни, инвалиди. В тази група могат да попаднат : ползването на улици, автомагистрали, полиция, пожарна, библиотеки, музеи. При тези блага до известна степен е валиден принципа на изключването. Тези блага се финансират за сметка на три източника : държавата, таксите и бизнес сектора. Те се наричат още почти или квази публични блага.

За да се осигурят публичните блага трябва да се заделят част ограничените ресурси на обществото. Наблюдава се т.нар. изтласкващ ефект - повече частен сектор, по-голяма репродуктивност.


Публични

блага


х1 В

х А

х2 с
у1 у у2 частни стоки

и услуги


В заключение: принципно значение за разбирането на публичните финанси има разграничението между обществени и пазарни механизми на разпределение на благата и услугите. Тази част от икономическата теория, кочто третира проблемите на обществения избор представлява публичните финанси.

Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала