Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансиране на краткотрайните активи


Финансиране на краткотрайните активи.

Проблеми и подходи при финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочни банкови заеми. Търговски кредит. Устойчиви пасиви. Факторинг. Краткосрочни търговски ценни книжа

Главните проблеми, които трябва да реши финансовия мениджър във връзка с финансиращите решения на краткотрайните активи на фирмата са:

  • Какъв да бъде делът на нето оборотния капитал във финансирането

  • Как да се комбинират различните краткосрочни източници на финансиране

Влияние имат колебанията на потребностите на фирмата от краткотрайни активи през годината и склонността на финансовия мениджър да поема риск. Взема се в предвид и влиянието на фазата на икономическия цикъл върху свиването или разширяването на пазара на предлаганите от компанията продукти, очакваната инфлация и изменението на цените на придобиваните краткотрайни активи и други. Минималният, неснижаващият се остатък от краткотрайни активи представлява тяхната постоянна част. Разликата между текущата им наличност в даден период и минималното им равнище е променливата част от краткотрайните активи.Постоянната част от КА би следвало да се финансира с дългосрочни източници на капитали (НОК – нетен оборотен капитал), а променливата с краткосрочни източници. Този подход на финансиране се нарича умерен.

Това правило не винаги се спазва. Много чессто като отчитат предимствата на краткосрочните източници на капитали (по-лесното им осигуряване и по-ниската им цена), някои финансови мениджъри предпочитат да финансират и част от постоянната потребност от КА с краткосрочни източници. Този подход се определя като агресивен.


Материала е изпратен от: Мария Заверджиева
Изтегли материала