stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-01 08:18:48 [path_image] => /ufiles/2/148/153569/finansirane-na-kratkotrainite-aktivi-1.png [article_excerpt] => Финансиране на краткотрайните активи. Проблеми и подходи при финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочни банкови заеми. Търговски кредит. Устойчиви пасиви. Факторинг. Краткосрочни търговски ценни книжа Главните проблеми, които трябва да реши финансовия мениджър във връзка с финансиращите реше [meta_keywords] => финансиране,краткотрайните,активи,проблеми,подходи,при,финансиране,краткотрайните,активи,краткосрочни [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153569 [title] => Финансиране на краткотрайните активи [article_page] => 1 [article_html] =>

Финансиране на краткотрайните активи.

Проблеми и подходи при финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочни банкови заеми. Търговски кредит. Устойчиви пасиви. Факторинг. Краткосрочни търговски ценни книжа

Главните проблеми, които трябва да реши финансовия мениджър във връзка с финансиращите решения на краткотрайните активи на фирмата са:

Влияние имат колебанията на потребностите на фирмата от краткотрайни активи през годината и склонността на финансовия мениджър да поема риск. Взема се в предвид и влиянието на фазата на икономическия цикъл върху свиването или разширяването на пазара на предлаганите от компанията продукти, очакваната инфлация и изменението на цените на придобиваните краткотрайни активи и други. Минималният, неснижаващият се остатък от краткотрайни активи представлява тяхната постоянна част. Разликата между текущата им наличност в даден период и минималното им равнище е променливата част от краткотрайните активи.Постоянната част от КА би следвало да се финансира с дългосрочни източници на капитали (НОК – нетен оборотен капитал), а променливата с краткосрочни източници. Този подход на финансиране се нарича умерен.

Това правило не винаги се спазва. Много чессто като отчитат предимствата на краткосрочните източници на капитали (по-лесното им осигуряване и по-ниската им цена), някои финансови мениджъри предпочитат да финансират и част от постоянната потребност от КА с краткосрочни източници. Този подход се определя като агресивен.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153569/finansirane-na-kratkotrainite-aktivi-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153569/finansirane-na-kratkotrainite-aktivi-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Заверджиева [user_id] => 7923 )