stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 02:36:15 [path_image] => /ufiles/2/148/153681/finansirane-s-lizing-harakteristika-i-ocenka-na-efektivnostta-1.png [article_excerpt] => Резюме - Финансиране с лизинг – характеристика и оценка на ефективността Увод За да функционира успешно една организация, тя следва да има източници на финансиране на дейността и инвестициите. Тези източници могат да бъдат външни и вътрешни. Следва да се посочи, че факторите, които оказват влияние в [meta_keywords] => рез,финансиране,лизинг,характеристика,оценка,ефективността,увод,функционира,успешно,една [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153681 [title] => Финансиране с лизинг-характеристика и оценка на ефективността [article_page] => 1 [article_html] =>

Резюме - Финансиране с лизинг – характеристика и оценка на ефективността

Увод

За да функционира успешно една организация, тя следва да има източници на финансиране на дейността и инвестициите. Тези източници могат да бъдат външни и вътрешни. Следва да се посочи, че факторите, които оказват влияние върху избора или типа на източниците на финансиране са много –такива фактори са финансовото състояние на икономическата единица, възможностите й за генериране на положителен финансов резултат и заделяне на резерви, наличието на добре развит финансово – кредитен пазар и пр.

В съвременни условия съществуват редица начини за финансиране с външни източници. Като такива могат да бъдат посочени – банковите кредити, облигационните заеми, привличане на чужд капитал под различни форми и други. Ефективен начин за финансиране на инвестиции в активи с външни средства е лизингът.

Лизингът е средство за финансиране, което е познато отдавна, но в български условия, този начин на финансиране навлиза едва през последните 20 години. Въпреки това, у нас вече има големи финансово – лизингови къщи, в това число и създадени към отделните банкови предприятия, които финансират покупките чрез лизинг.

Ефективността на лизинговото финансиране и неговото широко приложение определя актуалността на избраната тема.

Настоящата разработка има за цел да анализира същността и ефективността на лизинговото финансиране.

Задачите на разработката са:

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153681/finansirane-s-lizing-harakteristika-i-ocenka-na-efektivnostta-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153681/finansirane-s-lizing-harakteristika-i-ocenka-na-efektivnostta-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Генослав Димитров [user_id] => 9613 )