Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансиране с лизинг-характеристика и оценка на ефективността


Резюме - Финансиране с лизинг – характеристика и оценка на ефективността

Увод

За да функционира успешно една организация, тя следва да има източници на финансиране на дейността и инвестициите. Тези източници могат да бъдат външни и вътрешни. Следва да се посочи, че факторите, които оказват влияние върху избора или типа на източниците на финансиране са много –такива фактори са финансовото състояние на икономическата единица, възможностите й за генериране на положителен финансов резултат и заделяне на резерви, наличието на добре развит финансово – кредитен пазар и пр.

В съвременни условия съществуват редица начини за финансиране с външни източници. Като такива могат да бъдат посочени – банковите кредити, облигационните заеми, привличане на чужд капитал под различни форми и други. Ефективен начин за финансиране на инвестиции в активи с външни средства е лизингът.

Лизингът е средство за финансиране, което е познато отдавна, но в български условия, този начин на финансиране навлиза едва през последните 20 години. Въпреки това, у нас вече има големи финансово – лизингови къщи, в това число и създадени към отделните банкови предприятия, които финансират покупките чрез лизинг.

Ефективността на лизинговото финансиране и неговото широко приложение определя актуалността на избраната тема.

Настоящата разработка има за цел да анализира същността и ефективността на лизинговото финансиране.

Задачите на разработката са:

  • да се анализира и характеризира лизинга като съвременна форма за финансиране на инвестициите във фирмата;

  • да се разгледа същността на лизинга като правно –юридическа категория, както и спецификата на лизинговата сделка;

  • да се обобщят отделните методи за изследване на ефективността от лизинговото финансиране;


Материала е изпратен от: Генослав Димитров
Изтегли материала