Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансов анализ на инвестиция в ДМА


К У Р С О В П Р О Е К Т
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИЯ В ДМА“Оптима” ООД Русе е промишлено предприятие, произвеждащо голям набор от полиетиленови торби за ежедневна употреба, различни видове опаковки за продукти от хранително-вкусовата промишленост, пластмасови бутилки, както и изделия за бита от пластмаса и фолио.

Мениджърът по продажбите предлага на Общото събрание на съдружниците да се направи покупка на нова машина за производство на 1.5 л пластмасови бутилки за минерална вода, което би довело до желаното по-ефективно производство за бр.бут./ден, във връзка с появата на нови клиенти.След приемане с единодушие предложението на мениджъра по продажбите, поради недостиг на оборотни средства, съдружниците решават да прибегнат до привличането на парични средства в размер на 92 000 USD ( при курс 2.20 – 202 400 лв ), внесени от тях като безлихвен заем (т.е.финансират дзужеството със собствен капитал).Общото събрание взема и друго решение: от набраните собствени средства за тази инвестиция да не се разпределят дивиденти между съдружниците, т.е. тези средства да бъдат освободени по договор за възнаграждение с цел да се създадат предимства на “Оптима” ООД, когато сделките й вървят зле, както и при необходимост предприятието да може да поема допълнителни задължения.

Финансистът на фирмата съставя 3-годишен планов финансов анализ на направената инвестиция.


  1. 1ва Година


Разходи по придобиване на машината


  1. Инвестиционни разходи (от внос) – 92 000 USD или 202 400 лв


Материала е изпратен от: Никол Алексеева
Изтегли материала