Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансов анализ на СФБ Капиталов пазар АД
УВОД:
През 1999 г. българската икономика се развиваше в противоречива макроикономическа среда. Постигнатата финансова стабилизация в резултат на действието на валутния съвет подобри финансовите показатели на банковия сектор. Наложени бяха строги мерки за подобряване финансовата дисциплина на търговските дружества и физическите лица. Индексът на потребителските цени се повиши с 6.5% през отчетния период. Средният размер на основния лихвен процент се намали от 5.34% на 4.68% през 1999 г. На валутния пазар курсът на лева спрямо щатския долар се задържа сравнително стабилен (средно 1.837 деноминирани лева за 1 USD). Настоящата курсова работа разглежда дейността на СФБ “Капиталов пазар” АД, посредством икономически показатели като разходи, приходи, печалба и рентабилност.

Материала е изпратен от: Костадин Костадинов
Изтегли материала