Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансова организация на различните видове предприятия в България


Финансова организация на различните видове предприятия в България1


  1. Юридически и данъчен статут2

Предприятие по смисъла на ТЗ е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Последното юристите тълкуват като наличие на клиентела. Лице, образуавло предприятие, чиято дейност (по предмет и обем) изисква търговски начин на водене на делата му (=водене на счетоводство) е търговец. Това е субективният начин на определяне на статут “търговец”. Обективният е изчерпателно изброен брой сделки (чл. 1, ТЗ), при наличието на които лицето извършващо ги е търговец. Търговци не могат да бъдат Жилищностроителни кооперации, ф. лица, занимаващи се със земеделска дейност, занаятчии и практикуващите свободни професии, и лицата, извъшващи хотелиерски услуги, чрез предоставяне на стая под наем. Предприятието е собственост на търговец. Търговци са: ЕТ, СД, КД, ООД, АД, КДА.2) Особености на първоначалното формиране на капитала на предприятията – еднолични търговци и на предприятията – дружества.3

ЕТ – дееспособно физическо лице, неосъждано за банкрут, което отгоре на всичко трябва да и не е обявено в несъстоятелност. ЕТ се представлява от учредителя си. Данъчен статут – данък общ доход.


Търговски дружества:

персонални търговски дружества

СД – образувано от две или повече лица, за извършване на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят:

солидарно – пред кредитора на общата им фирма те са еднакво задължени

неограничено – съдружниците отговарят с цялото си имущество до несъквестируемия минимум.

субсидиарно – кредитора първо трябва да изиска вземанията си от общата фирма, т.е. от СД-то, а после при невъзможност да се удовлетвори вземането му, от който и да е съдружник

ex tunk – (по отношение на миналото) – новоприет съдружник отговаря и за дълговете на СД-то, които са натрупани преди влизането му във фирмата.

СД се представлява от всеки съдружник. Данъчен статут – данък общ доход.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала