Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансова система и управление на финансите


ФИНАНСОВА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ

В българската финансова наука преобладават мненията, че финансите са парични отношения и не трябва автоматично да се идентифицират с парите.

Г.Петров отбелязва: „Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала на фирмата и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците” 1

С понятието „финанси” най-широко се обхваща наличната парична маса в различните участници в социално-икономическия механизъм – правителство, фирми и индивиди, а също така и управлението на паричната форма на стойността.

Фирмените финанси обхващат три основни сфери на действия, които се формират още при съставянето и организирането на баланса: капиталово бюджетиране, капиталово структуриране, управление на краткосрочно фирмено финансиране.

Капиталовото бюджетиране е дейност на финансовия мениджър, чрез която той се опитва да определи инвестиционните възможности на фирмата, в съответсвие с очакваните печалби и минимализирането на разходите. Важни съставки на капиталовото бюджетиране са оценяването на обема, разпределението във времето и риска на бъдещите парични постъпления.

Капиталовото структуриране е процедура, свързана с оптималното съчетаване на собствените капитали и дългосрочните дългове, чрез което се обезпечава т. нар. стабилно финансиране на фирмата.

Управлението на краткосрочното финансиране на фирмата е процес на ежедневно парично обезпечване на краткотрайните активи.

1Петров,Г. „Основи на финансите на фирмата”, ИК”Труд и право”, С.,1995 г., с.11
Материала е изпратен от: Нела Христова
Изтегли материала