stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-14 10:07:16 [path_image] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1.png [article_excerpt] => ФИНАНСОВА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ В българската финансова наука преобладават мненията, че финансите са парични отношения и не трябва автоматично да се идентифицират с парите. Г.Петров отбелязва: „Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала [meta_keywords] => финансова,система,управление,финансите,българската,финансова,наука,преобладават,мненията,финансите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153690 [title] => Финансова система и управление на финансите [article_page] => 18 [article_html] =>

Отчета за приходите и разходите съдържа информация за приходите, разходите и печалбата за съответния отчетен период.

Балансът дава моментна снимка на нивото на фирмените активи, пасиви и собствения капитал. Отчетът за паричния поток на практика не осигурява някаква нова информация, а по–скоро прегрупира и обединява баланса за текущия период, баланса за миналия период и отчета за приходите и разходите за текущата година, с цел да осигури картина на паричните потоци, които влизат и излизат от компанията. Обобщавайки ОПП проследява измененията в нетния платежен баланс настъпили в резултат на фирмената дейност.[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 18 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Нела Христова [user_id] => 2561 )