stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-14 10:07:16 [path_image] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1.png [article_excerpt] => ФИНАНСОВА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ В българската финансова наука преобладават мненията, че финансите са парични отношения и не трябва автоматично да се идентифицират с парите. Г.Петров отбелязва: „Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала [meta_keywords] => финансова,система,управление,финансите,българската,финансова,наука,преобладават,мненията,финансите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153690 [title] => Финансова система и управление на финансите [article_page] => 3 [article_html] =>

1.1. Бизнес среда

Тези от елементите на икономическата и социална среда, в която функционира фирмата, влияещи пряко върху нейните финанси, съставляват бизнес средата й. Нейните икономически и социални фактори са:

* делът на държавната собственост и характерът на държавния монопол

Мащабите на държавната собственост в националната икономика, както наличието или отсъствието на държавен монопол, стеснява или разширява възможностите на фирмите да формират финансовите си ресурси.

* държавното регулиране на пазара

Точните правила на пазарните отношения и законовото им регулиране минимизират бизнесриска за фирмите и създават условия за увеличаване на финансовите им резултати.

* състоянието на капиталовия пазар

Развитостта на капиталовия пазар влияе върху активността на фирмите, като разширява възможностите им за достъп до източници на капитал и дава реална оценка на стойността им и на стойността на емитираните от тях ценни книжа.

* макроикономическите условия и фактори

Въздействието на тези фактори е косвено, чрез създаване на общата икономическа среда, в която се развиват фирмите. Конкретните им величини са следствие от провежданата стопанска политика на държавата.

Съвкупното търсене

Стимулирането или ограничаването на инвестициите чрез провежданата

2 Христов,В.,Обща и корпоративна финансова теория, ИМН, С., 2005 г.

стопанска политика, увеличаването или намаляването на правителственото търсене и личното потребление, влияе върху динамиката на дейността на фирмите.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 18 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Нела Христова [user_id] => 2561 )