stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-14 10:07:16 [path_image] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1.png [article_excerpt] => ФИНАНСОВА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ В българската финансова наука преобладават мненията, че финансите са парични отношения и не трябва автоматично да се идентифицират с парите. Г.Петров отбелязва: „Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала [meta_keywords] => финансова,система,управление,финансите,българската,финансова,наука,преобладават,мненията,финансите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153690 [title] => Финансова система и управление на финансите [article_page] => 4 [article_html] =>

Съвкупното предлагане

Чрез ограничаване или стимулиране на паричното предлагане, т.е. на кредити за реалния сектор и особено за инвестиционни цели, се предизвиква свиване или разширяване на текущата стопанска дейност на фирмите.

Инфлацията и динамиката й

Влияе върху дългосрочната финансова стратегия на фирмите, ценовата им политика и контрола върху разходите.

Валутните курсове

Влияят стимулиращо или ограничаващо върху дейността на фирмите, отразявайки съпоставката между вътрешните и международните стойности.

Лихвената политика

Влияе стимулиращо или ограничаващо върху инвестиционната политика на фирмите, отразявайки тенденциите в паричната политика на държавата, т.е.:

- ако паричната политика е ограничителна (рестриктивна), лихвите са високи;

- ако паричната политика е стимулираща потреблението и инвестиционната активност, лихвите са умерени и ниски.

* социалното осигуряване и защитните социални мрежи при безработица

Те влияят съществено върху намалението на финансовите резултати на фирмите, чрез задължителните вноски във фондовете за социално и здравно осигуряване и за защита при безработица.

1.2. Роля на бизнес средата

Сумарният ефект от влиянието на факторите на бизнес средата е различен във всяка фирма. Това зависи от умението на финансовите мениджъри да ги познават и от способността им да предвиждат ефектите от тяхното действие.

Изучаването и оценката на конкретната икономическа и социална среда са условия за максимизиране на печалбата и минимизиране на риска при управлението на фирмата. Иначе казано, изучаването и оценката на бизнес средата са условия за ефективност на финансите на фирмата.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 18 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Нела Христова [user_id] => 2561 )